1.

اجرای حدود در عصر غیبت از منظر فقه امامیه

دوره 6، شماره 3، آبان 1389، صفحه 91-110
مجتبی الهیان

2.

بررسی آیه مباهله

دوره 2، شماره 4، مرداد 1385
مجتبی الهیان

3.

تسلیحات کشتار جمعی در مقام مقابله به‌مثل از نظر فقه

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 849-884
مجتبی الهیان؛ محمدابراهیم الهیان؛ سیدعلی محمد یثربی

4.

جایگاه زمان و مکان در منظومۀ فقه سنتی پویا

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 47-71
محمدابراهیم الهیان؛ مجتبی الهیان؛ سید علی محمد یثربی

5.

جایگاه عدالت شاهد و راه‌های احراز آن در دعاوی با تاکید بر جرح و تعدیل

دوره 8، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 161-183
اسماء هلیسائی؛ سیداحمد میرحسینی؛ مجتبی الهیان

6.

واکاوی نسبت احکام و عناوین ثانویه با احکام و عناوین اولیه در فقه

دوره 8، شماره 2، آبان 1391، صفحه 59-95
مجتبی الهیان؛ مریم خادمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب