1.

احیای اکولوژیکی بافت های فرسوده شهری از طریق شبکه های فضای سبز و باز به منظور ارتقای سرزندگی شهری براساس تئوری گراف و مدل کشش(مطالعه موردی: منطقه 9 تهران)

دوره 45، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 525-544
معصومه محسنی فرد ناغانی؛ محمدرضا مثنوی؛ لعبت زبردست

2.

ارزیابی بصری منظر رود دره قشلاق به منظور توسعة گردشگری

دوره 39، شماره 1، بهار 1392، صفحه 133-144
محمدرضا مثنوی؛ حمید تاسا؛ محسن کافی؛ مرتضی دیناروندی

3.

ارزیابی کیفیت بصری فضاهای آموزشی بر اساس ترجیحات استفاده کنندگان (مطالعة موردی: دانشگاه سیستان و بلوچستان)

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 135-150
پیمان گلچین؛ بهروز ناروئی؛ محمدرضا مثنوی

4.

بهسازی محیطی و ارتقای کیفیت فضایی مناطق فرسودۀ شهری در چارچوب توسعۀ پایدار از طریق تداخل بر اونفیلدها در سیستم زیرساخت‌های سبز (نمونۀ موردی: منطقۀ 12 تهران)

دوره 41، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 483-498
محمد رضا مثنوی؛ اسماعیل صالحی؛ مینو باغبانی

5.

تدوین استراتژی های ساماندهی و طراحی اکولوژیک رودخانه های درون شهری با تاکید بر کنترل سیلاب ( نمونه موردی: رودخانه زیارت گرگان)

دوره 43، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 609-629
نیوشا حبیبی؛ محمدرضا مثنوی؛ بهرام ملک محمدی

6.

شناخت الگوی رشد و تغییرات عناصر محیطی طبیعی و انسان ساخت در منطقة دارآباد تهران با استفاده از روش پردازش تصویر به منظور شناخت پایداری منظر

دوره 33، شماره 43، پاییز 1386
محمدرضا مثنوی؛ هادی سلطانی فرد؛ احمد پورصابری؛ آرمان تماشایی

7.

طراحی محیطی زیرساخت‌های اکولوژیک منظر شهری با استفاده از اصل پیوستگی با انشعابات (AWOP) به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ دو شهرداری تهران)

دوره 40، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 559-572
طاهره کوخائی؛ محمدرضا مثنوی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.