1.

احیای اکولوژیکی بافت های فرسوده شهری از طریق شبکه های فضای سبز و باز به منظور ارتقای سرزندگی شهری براساس تئوری گراف و مدل کشش(مطالعه موردی: منطقه 9 تهران)

دوره 45، شماره 3، آبان 1398، صفحه 525-544
معصومه محسنی فرد ناغانی؛ محمدرضا مثنوی؛ لعبت زبردست

2.

ارزیابی بصری منظر رود دره قشلاق به منظور توسعة گردشگری

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 133-144
محمدرضا مثنوی؛ حمید تاسا؛ محسن کافی؛ مرتضی دیناروندی

3.

ارزیابی کیفیت بصری فضاهای آموزشی بر اساس ترجیحات استفاده کنندگان (مطالعة موردی: دانشگاه سیستان و بلوچستان)

دوره 38، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 135-150
پیمان گلچین؛ بهروز ناروئی؛ محمدرضا مثنوی

4.

بهسازی محیطی و ارتقای کیفیت فضایی مناطق فرسودۀ شهری در چارچوب توسعۀ پایدار از طریق تداخل بر اونفیلدها در سیستم زیرساخت‌های سبز (نمونۀ موردی: منطقۀ 12 تهران)

دوره 41، شماره 2، تیر 1394، صفحه 483-498
محمد رضا مثنوی؛ اسماعیل صالحی؛ مینو باغبانی

5.

تدوین استراتژی های ساماندهی و طراحی اکولوژیک رودخانه های درون شهری با تاکید بر کنترل سیلاب ( نمونه موردی: رودخانه زیارت گرگان)

دوره 43، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 609-629
نیوشا حبیبی؛ محمدرضا مثنوی؛ بهرام ملک محمدی

6.

تدوین استراتژی های ساماندهی و طراحی محیط و منظر لندفیل با رویکرد اکولوژیک(مطالعه موردی: لندفیل حاشیه رودخانه تلار قائمشهر)

دوره 47، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 223-243
محمدرضا مثنوی؛ سارا گلی تالاری

7.

شناخت الگوی رشد و تغییرات عناصر محیطی طبیعی و انسان ساخت در منطقة دارآباد تهران با استفاده از روش پردازش تصویر به منظور شناخت پایداری منظر

دوره 33، شماره 43، آذر 1386
محمدرضا مثنوی؛ هادی سلطانی فرد؛ احمد پورصابری؛ آرمان تماشایی

8.

طراحی محیطی زیرساخت‌های اکولوژیک منظر شهری با استفاده از اصل پیوستگی با انشعابات (AWOP) به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ دو شهرداری تهران)

دوره 40، شماره 3، آذر 1393، صفحه 559-572
طاهره کوخائی؛ محمدرضا مثنوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب