1.

اثر نوسان شبه‌دوسالانه بر شکست امواج راسبی روی اروپا و ‌غرب آسیا از دیدگاه فعالیت موج

دوره 46، شماره 3، آبان 1399، صفحه 621-642
محمدمهدی خدادی؛ مجید آزادی؛ محمد مرادی؛ عباس رنجبر سعادت‌آبادی

2.

بررسی اثرتغییرتفکیک افقی مدل میان‌مقیاس MM5 در شبیه‌سازی بارش حاصل از سامانه همدیدی اکتبر 2004 روی ایران

دوره 35، شماره 4، بهمن 1388
مجید مزرعه فراهانی؛ احد وظیفه؛ مجید آزادی

3.

بررسی تحلیلی شارش هوای روی کوهستان

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1386
محمد مرادی؛ امیرحسین مشکواتی؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی

4.

بررسی نقش رشته‌کوه البرز در تقویت سامانه‌های همدیدی

دوره 34، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 1-1
امید علیزاده؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی

5.

پس‌پردازش برونداد مدل میان‌مقیاس MM5 برای دمای بیشینه و کمینه با استفاده از فیلتر کالمن

دوره 34، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 1-1
مجید آزادی؛ سمیه جعفری؛ ابراهیم میرزایی؛ پروین عربلی

6.

پیش‌بینی احتمالاتی بارش با استفاده از پس‌پردازش (post processing) برون‌داد یک سامانه همادی

دوره 38، شماره 3، آذر 1391، صفحه 203-216
مجید آزادی؛ سعید واشانی؛ سهراب حجام

7.

پیش‌بینی عددی چند رخداد مه تابشی و CBL با استفاده از مدل WRF روی برخی مناطق ایران: مطالعه موردی، 27 تا 31 دسامبر سال 2015

دوره 46، شماره 3، آبان 1399، صفحه 561-582
راضیه پهلوان؛ محمد مرادی؛ سحر تاج‌بخش؛ مجید آزادی؛ مهدی رهنما

8.

تأثیر نوسان شبه‌‌‌دوسالانه برشکست امواج روی شرق مدیترانه و غرب‌آسیا از دیدگاه عرض‌های بحرانی

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 125-143
محمدمهدی خدادی؛ محمد مرادی؛ مجید آزادی؛ عباس رنجبر سعادت‌آبادی

9.

راستی‌آزمایی پیش‌بینی بارش مدل منطقه‌ای MM5 روی ایران

دوره 36، شماره 3، آذر 1389
اکرم هدایتی دزفولی؛ مجید آزادی

10.

شبیه‌سازی عددی نقش کوهستان در یک سامانه بارش‌زا روی ایران

دوره 34، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 1-1
محمد مرادی؛ امیرحسین مشکواتی؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی

11.

مطالعة موردی تلاطم هوای صاف روی ایران به‌کمک برخی از شاخص‌های تلاطم در یک دورة 5 ماهه (ژانویه- مه 2004)

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 85-102
سحر تاج‌بخش؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی؛ پروین عربلی

12.

مطالعه موردی تغییرات بارش ناشی از عملیات بارورسازی ابر در منطقه شمال غرب ایران با استفاده از مدل میان‌مقیاس WRF

دوره 49، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 171-187
شقایق مرادی؛ سهیلا جوانمرد؛ سرمد قادر؛ مجید آزادی؛ مریم قرایلو

13.

نتایج اجرای عملیاتی. تحلیل عینی به روش کرسمن

دوره 30، شماره 2، تیر 1383
مجید آزادی؛ فاطمه داورى عدالت پناه؛ پرویز رضازاده؛ ابراهیم میرزایى؛ غلامعلى وکیلىسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب