1.

ارزیابی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد بازآفرینی شهری (مورد شهر میاندوآب)

دوره 55، شماره 3، آبان 1402، صفحه 115-139
نوبخت سبحانی؛ حسن حکمت نیا؛ فرشته فخار تازه یزدی؛ سینا سلمان زاده

2.

بررسی عملکرد کمیسیون مادۀ 100 شهرداری یزد و آثار آن بر شهرنشینی و شهرسازی با استفاده از برنامه‌ریزی سناریو

دوره 51، شماره 2، تیر 1398، صفحه 387-409
حسن حکمت نیا

3.

بررسی نقش مشارکت مردمی در به ‏سازی بافت فرسودۀ محلۀ فهادان شهر یزد

دوره 52، شماره 2، تیر 1399، صفحه 639-656
حسن حکمت نیا

4.

برنامه‌ریزی مسکن شهر میبد با رویکرد توسعه‎ی پایدار

دوره 44، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 173-190
حسن حکمت نیا؛ ژینوس انصاری

5.

بهینه‌سازی حمل و نقل درون‌شهری یزد و علل وقوع تصادفات رانندگی

دوره 46، شماره 2، تیر 1393، صفحه 293-310
حسن حکمت نیا؛ ژینوس انصاری؛ سعید گیوه چی

6.

تحلیل اثرات مشارکت شهروندی بر مدیریت یکپارچة شهری با رویکرد حکمروایی خوب (مطالعة موردی: شهر یاسوج)

دوره 53، شماره 3، مهر 1400، صفحه 857-871
حسن حکمت نیا

7.

تحلیل توزیع فضایی خدمات عمومی شهری با استفاده از روش استانداردسازی داده‎ها، تاکسونومی عددی و مدل ضریب ویژگی (مطالعه‎ی موردی : شهر اردکان)

دوره 43، شماره 3، مهر 1390، صفحه 165-179
حسن حکمت نیا؛ سعید گیوه چی؛ نیر حیدری نوشهر؛ مهری حیدری نوشهر

8.

حاشیه نشینان و ارتکاب جرایم اجتماعی، مطالعه موردی: شهر یزد

دوره 42، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 157-166
حسن حکمت نیا؛ سید علیرضا افشانی

9.

سنجش میزان تحقق‌پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران (مطالعۀ موردی: شهر ایلام)

دوره 49، شماره 3، مهر 1396، صفحه 607-619
حسن حکمت نیا؛ محمد ملکی؛ میرنجف موسوی؛ علیرضا افشانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب