1.

بررسی تأثیرات تنوع تیمی بر تعهد و هویت تیمی و اهمیت تعدیل‏ کنندۀ اندازۀ تیم

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 547-572
آرین قلی پور؛ عاطفه سیف؛ مظاهر یوسفی امیری

2.

بررسی تأثیر پدیدۀ خودکوچک‌پنداری افراد موفق بر تضاد کارـ خانواده با نقش میانجی کمال‌گرایی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 355-374
آرین قلی پور؛ مظاهر یوسفی امیری؛ حسین ایمانی؛ امیرحسین عبداله زاده

3.

بررسی تأثیر مبادله رهبر ـ پیرو بر حسادت سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان ستاد بانک ملی ایران)

دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 415-442
آرین قلی پور؛ ندا محمد اسماعیلی؛ فریبا پارسا

4.

بررسی تأثیر مدل ویژگی‏ های شغلی بر کامیابی در کار (مطالعۀ موردی: بانک رفاه)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 783-802
حسین ایمانی؛ آرین قلی پور؛ سید رضا سید جوادین

5.

تبیین عوامل درون سازمانی و برون سازمانی مؤثر بر ساخت سازمانی هویت در سازمان‎های دولتی

دوره 3، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 149-166
ارین قلی پور؛ علی اصغر پورعزت؛ فرشته محمدی

6.

تجزیه‎وتحلیل فرهنگ سازمانی و تعیین همسویی نظام جذب مدیریت منابع انسانی با ارزش‏های مطلوب فرهنگی در شرکت سهامی بیمۀ ایران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 583-602
عباس منوریان؛ آرین قلی پور؛ حیدر احمدی

7.

توسعۀ منابع انسانی با بهره‌گیری از طرح توسعۀ فردی در سازمان‌های پروژه‌محور

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 15-32
وحید بیگی؛ آرین قلی پور

8.

شناسایی مؤلفه‌های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای‌ سلامت نظام اداری

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 251-284
حسین ایمانی؛ آرین قلی پور؛ عادل آذر؛ علی اصغر پورعزت

9.

ماتریس توسعۀ منابع انسانی فهم دوسویگی عاملیت و ساختار در توسعۀ منابع انسانی

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 137-168
علی اصغری صارم؛ حسن دانایی فرد؛ آرین قلی پور؛ علی اصغر فانی

10.

واکاوی نقش داستان‌سراییِ سازمانی در توسعۀ منابع انسانی؛ کنکاشی در ادبیات پژوهشی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 181-218
علی اصغری صارم؛ حسن دانایی فرد؛ علی اصغر فانی؛ آرین قلی پور


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.