1.

استخراج و تحلیل الگوهای سینوپتیک منجر به توفان های تندری دشت اردبیل

دوره 47، شماره 3، مهر 1394، صفحه 399-419
برومند صلاحی؛ مهدی عالی جهان

2.

بررسی شیب دمای سطح زمین در ایران با داده های روزهنگام مودیس

دوره 48، شماره 4، دی 1395، صفحه 517-532
مسعود مرادی؛ برومند صلاحی؛ سیدابوالفضل مسعودیان

3.

بررسی ویژگی‌های آماری و همدیدی طوفان‌های تندری استان اردبیل

دوره 42، شماره 72، آذر 1389
برومند صلاحی

4.

پایش غلظت فلزات سنگین ناشی از طوفان گردوغبار در خاک اکوسیستم‏ های زراعی گندم در جنوب استان فارس

دوره 52، شماره 4، دی 1399، صفحه 641-657
برومند صلاحی؛ محمود بهروزی

5.

تحلیل مکانی و زمانی توفان‏ های تندری در دشت اردبیل

دوره 51، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 149-162
سحر نصیری قلعه بین؛ برومند صلاحی؛ علی اکبر رسولی؛ فرامرز خوش اخلاق

6.

تحلیل همدید و آماری مه های فرودگاه اردبیل و ارائه ی ساعات مناسب پروازی

دوره 43، شماره 77، دی 1390، صفحه 69-92
برومند صلاحی؛ سیاوش محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب