1.

به سوی راهکاری برای طراحی فرهنگ محور

دوره 2، شماره 42، تیر 1390، صفحه 57-66
علیرضا اژدری؛ امیرمسعود فریدی زاد؛ پارسا کامه خوش

2.

طراحی با رویکرد احساسگرا مطالعه موردی: طراحی وسیله سرگرمی

دوره 3، شماره 46، آذر 1390، صفحه 67-74
وحید چوپانکاره؛ علیرضا اژدری؛ زینب همتی

3.

طراحی پوشاک در کشورهای در حال توسعه (طراحی مشارکتی، رویکردی جایگزین مُد )

دوره 4، شماره 48، خرداد 1391، صفحه 83-93
روشنک داوری؛ رضا افهمی؛ علیرضا اژدری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب