1.

کنوانسیون رتردام (1)

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 255-275
علیرضا محمد زاده وادقانی؛ کتایون کاردان

2.

کنوانسیون رتردام (2)

دوره 43، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 171-190
علیرضا محمد زاده وادقانی؛ کتایون کاردان

3.

معاهدات نایروبی مصوب 1981 و ثبت بین المللی آثار صوتی تصویری مصوب ژنو 1989

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 359-374
علیرضا محمد زاده وادقانی؛ اسماء موسوی

4.

معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

دوره 39، شماره 3، مهر 1388
علیرضا محمد زاده وادقانی؛ حسن محسنی

5.

معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388
علیرضا محمد زاده وادقانی؛ حسن محسنی

6.

معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

دوره 39، شماره 2، تیر 1388
علیرضا محمد زاده وادقانی؛ حسن محسنی

7.

معاهده توزیع سیگنال های حامل برنامه ارسال شده از ماهواره

دوره 40، شماره 1، فروردین 1389
علیرضا محمد زاده وادقانی؛ شیوا حکیم شفائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب