1.

ارزیابی مدل WEPP برای برآورد فرسایش بین‌شیاری در شرایط آزمایشگاهی

2-38، شماره 2، آذر 1387
حسین اسدی؛ حسن روحی پور؛ حسینقلی رفاهی؛ مهدی شرفا

2.

بررسی فرسایش بین‌شیاری و ارزیابی چند معادله در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از شبیه سازی باران

دوره 38، شماره 1، آذر 1386
حسین اسدی؛ حسینقلی رفاهی؛ حسن روحی پور؛ حسین قدیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب