1.

بررسی حساسیت عوامل مختلف پتروفیزیکی بر محاسبه اشباع شدگی آب در مخازن هیدروکربوری

دوره 1، شماره 0، تابستان 1381
طاهره حسینی نیا؛ محمدرضا رضایی

2.

مطالعه مقاومت ویژه سازندی با استفاده از روش واحدهای جریان هیدرولیکی در مخازن کربناته

دوره 34، شماره 4، تابستان 1387
عزت اله کاظم زاده؛ مجید نبی‌بیدهندی؛ محمدرضا رضایی

3.

نقش نهشته‌های الیگوسن و نئوژن در سیستم نفتی حاشیه شمال شرق فروافتادگی دزفول

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383
ارسلان زینل‌زاده؛ محمدرضا رضایی؛ محمدرضا کمالی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.