1.

آنالیز فاکتوری سازه های تاثیر گزار بر آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی از دیدگاه هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1378
ایرج ملک محمدی؛ جوادزاد؛ علی اسدی؛ حشمت الله سعدی

2.

ارزیابی محتوای فصلنامه آموزشی- ترویجی"رویش" از دیدگاه روستاییان شهرستان‌ خرم‌آباد

دوره 36، شماره 3، خرداد 1384
فرهاد لشگرآرا؛ علی اسدی

3.

اندازه گیری و تحلیل عوامل موثر بر پایداری نظام کشت سیب زمینی (مطالعه موردی: شهرستان فریدون شهر)

2-38، شماره 3، آذر 1387
طهماسب مقصودی؛ هوشنگ ایروانی؛ علی اسدی؛ حمید موحدمحمدی

4.

بررسی نقش دانش ومهارت مدیریتی رؤسای دبیرستانهای کشاورزی درموقعیت آموزشی این مراکز

دوره 1، شماره 0، فروردین 1376
ایرج ملک محمدی؛ علی اسدی

5.

تحلیل سازوکارهای مشارکت دانشگاه در عرصه ترویج کشاورزی

2-38، شماره 3، آذر 1387
سعید غلامرضائی؛ حمید موحد محمدی؛ علی اسدی؛ سید محمود حسینی

6.

تحلیل عاملی استلزامات به کارگیری رهیافت FSR/E در شرایط ایران از دیدگاه کارشناسان ترویج و محققان کشاورزی

دوره 36، شماره 5، مرداد 1384
سیدمحمود حسینی؛ همایون مرادنژادی؛ علی اسدی

7.

تحلیل عاملی سازه های اثر بخشی نظام تولید، انتقال و کاربرد فناوری کشاورزی از دیدگاه خبرگان ترویج

دوره 35، شماره 4، تیر 1383
علی اسدی؛ ایرج ملک محمدی؛ سید محمود حسینی؛ احمد جعفرنژاد

8.

تعیین شاخصهای خدمات ترویجی و تحلیل توزیع استانی پتانسیل‌های انسانی و فیزیکی ترویج کشاورزی در ایران

2-37، شماره 2، اردیبهشت 1385
خلیل کلانتری؛ حسین شعبانعلی فمی؛ علی اسدی؛ فرحناز رستمی

9.

توسعه مشارکتی فناوری (PTD) رهیافتی نوین برای تولید و انتقال فناوری مناسب کشاورزان خرده‌پا

2-38، شماره 3، آذر 1387
علی اسدی؛ ایرج ملک محمدی؛ سید محمود حسینی

10.

صلاحیت های مورد نیاز مروجین امور دام

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382
علی اسدی؛ سید سعادت موسوی؛ حشمت الله سعدی؛ سید احمدرضا پیش بین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب