1.

ادب پهلوانی در داستان((رستم و اسفندیار))

1تا4، شماره 133، فروردین 1374
دکتر منوچهر اکبری

2.

استقبال در شعر فارسی واهمیت شعر بابا فغانی از نظر استقبال

دوره 155، شماره 0، مهر 1379
دکتر منوچهر اکبری؛ سید خلیل قافله باشی

3.

جمال یوسف در آینه خیال صائب

دوره 160، شماره 0، دی 1380
دکتر منوچهر اکبری

4.

شایست و ناشایست زنان در شاهنامه

159-158، شماره 0، شهریور 1380
دکتر منوچهر اکبری

5.

شهدالبلاغه من نهج البلاغه

دوره 156، شماره 0، دی 1379
دکتر منوچهر اکبری

6.

مقایسه مشرب عرفانی شیخ نجم الدین کبری و مشرب عرفانی – اخلاقی امام خمینی (ره)

دوره 157، شماره 0، فروردین 1380
دکتر منوچهر اکبری

7.

نجوای نجم در شکنج طرّه مشکین شب

145-141، شماره 141، اسفند 1376
دکتر منوچهر اکبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب