1.

اثر شرایط عملیاتی ( دو رهمزن،دبی حجمی فاز سبک،دبی حجمی فاز سنگین و ماندگی) بر روی راندمان و ضرایب کلی حجمی انتقال جرم در استخراج کننده میکسر- ستلر

دوره 34، شماره 4، زمستان 1379
حسین بهمنیار؛ محمدعلی موسویان؛ محمد قنادی مراغه؛ حسین ابوالقاسمی؛ محمدعلی سائلی

2.

بررسی اثر چرخش های درونی قطرات در طراحی ستون های استخراج کننده ضربه ای از نوع سینی دار

دوره 34، شماره 3، پاییز 1379
حسین بهمنیار؛ داریوش باستانی؛ محمد قنادی مراغه؛ سید جابر صفدری؛ محمد علی سائلی

3.

بررسی تجربی اثر اندازه قطر، ارتفاع سقوط ونوسان های عمودی – افقی قطره بر روی پدیده پیوند قطره با فصل مشترک فاز همگون

دوره 34، شماره 4، زمستان 1379
محمدعلی موسویان؛ حسین بهمنیار؛ پریسا خدیوپارسی

4.

شبیه سازی برجهای استخراج RDC نیمه صنعتی و صنعتی

دوره 54، شماره 0، پاییز 1365
حسین بهمنیار؛ پریسا خدیوپارسی

5.

مطالعه و تحقیق بر ضریب انتقال جرم درون قطره در سیستمهای استخراج مایع – مایع (سیستم تولوئن – اسیداستیک – آب و بوتانل – اسید استیک – آب)

دوره 30، شماره 2، پاییز 1376
حسین بهمنیار؛ سهیلا شکراله زاده

6.

مقایسه ماندگی موضعی فاز پراکنده در ستونهای پاشنده وrdc

دوره 35، شماره 3، پاییز 1380
حسین بهمنیار؛ محمدعلی موسویان؛ علی حقیقی اصل


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.