1.

بررسی اثرات تاریخ کاشت بر فنولوژی ومرفولوژی سه رقم پنبه در گرگان

دوره 34، شماره 1، فروردین 1382
فرشید اکرم قادری؛ ناصر لطیفی؛ جواد رضایی؛ افشین سلطانی

2.

بررسی اثر تراکم بوته بر زمان رسیدگی تکنولوژیک سه رقم چغندرقند

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1380
علی بیات؛ ناصر لطیفی؛ رحیم محمدیان؛ سراله گال

3.

بررسی اثر وزن پیاز برگلدهی زعفران

دوره 1، شماره 0، فروردین 1376
کامبیز مشایخی؛ ناصر لطیفی

4.

بررسی تاثیر تراکم جمعیت چاودار بر صفات زایشی و عملکرد گندم

دوره 36، شماره 1، فروردین 1384
محمد رضا هریوندی؛ ناصر لطیفی؛ ابراهیم زینلی؛ احمد فیض آبادی؛ کوروش شجاعی

5.

تاثیر دما بر مؤلف ههای جوانه زنی ارقام کلزا

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383
ناصر لطیفی؛ افشین سلطانی؛ دین اسپانر

6.

واکنش شاخص های رشد وعملکرد دانه دو رقم لوبیا چیتی به فاصله ردیف وتراکم بوته

دوره 31، شماره 2، اردیبهشت 1379
ناصر لطیفی؛ سعید نواب پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب