1.

اثر رطوبت خاک روی مقاومت کششی گاو آهن و درجه پودر شدن خاک

1و2و3و4، شماره 0، فروردین 1364
سلیمان زارعیان

2.

اثر روشهای مختلف تهیه زمین و کاشت روی سبز شدن گندم آبی

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382
داور نورمحمدی؛ سلیمان زارعیان

3.

اثر روش های مختلف خاک ورزی بر عملکرد گندم آبی

دوره 31، شماره 2، اردیبهشت 1379
علی خسروانی؛ سلیمان زارعیان؛ صادق افصلی نیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب