1.

اثر سطوح مختلف زئولیت طبیعی روی تولید وترکیب شیر،pH شکمبه و مدفوع گاو هلشتاین

دوره 31، شماره 2، اردیبهشت 1379
علی نیکخواه؛ مجید گودرزی؛ سید رضا میرائی آشتیانی

2.

اثر ماهیت آستانه ای یک صفت قابل دسته بندی بر برآوردهای وراثت پذیری حاصل از مدل خطی و آستانه ای

2-38، شماره 2، آذر 1387
نوید قوی حسین زاده؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ سید رضا میرائی آشتیانی؛ حسن مهربانی یگانه

3.

استفاده از ملاس چغندرقند درتغذیه جوجه ها ی گوشتی

3و4، شماره 0، فروردین 1370
سید رضا میرائی آشتیانی؛ محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه

4.

برآورد پارامترها و روند ژنتیکی طول عمر تولیدی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدلهای تجزیه بقا

دوره 37، شماره 7، تیر 1385
محمد دادپسند طارمسری؛ سید رضا میرائی آشتیانی؛ محمد مرادی شهربابک؛ رسول واعظ ترشیزی

5.

بررسی استفاده از ویناس چغندر قند در تغذیه نیمچه های گوشتی

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377
سید رضا میرائی آشتیانی؛ محمود شیوازاد؛ علی نیک خواه

6.

بررسی کاربرد ملاس پودر شده در تغذیه مرغهای تخمگذار

3و4، شماره 0، فروردین 1371
سید رضا میرائی آشتیانی؛ محمود شیوازاد؛ تقی قاسمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب