1.

اثرات تزریق داخل بطن مغزی آنتاگونیست های H1 و H2 هیستامین بر اخذ غذای خرگوشهای با تغذیه آزاد و محروم از غذا

دوره 60، شماره 3، آبان 1384
دکتر غلارضا وفایی سیاح؛ دکتر اسماعیل تمدنفرد؛ دکتر رسول شهروز

2.

بررسی تغییرات بافت شناسی جداره واژن گاومیش در مراحل مختلف آبستنی

دوره 57، شماره 3، آبان 1381
کتر اسماعیل آین؛ دکتر رسول شهروز

3.

بررسی تغییرات بافت شناسی جداره واژن گاومیش رودخانه ای در مراحل مختلف چرخه استروس

دوره 58، شماره 4، بهمن 1382
دکتر اسماعیل آین؛ دکتر رسول شهروز؛ دکتر رسول صحرایی

4.

مطالعه هیستولوژی پوست نواحی بدن در مراحل مختلف رشد جنینی گوسفند ماکویی

دوره 59، شماره 3، آبان 1383
دکتر رسول شهروز؛ دکتر عباس احمدی

5.

مطالعه هیستولوژیکی و هیستومورفومتری رحم گاومیش در مراحل مختلف دوره جنسی

دوره 58، شماره 1، اردیبهشت 1382
دکتر رسول شهروز؛ دکتر مجید مشمولیان

6.

مطالعه هیستومورفومتری و سیتولوژیکی آندومتر رحم گوسفند نژاد ماکویی در مراحل مختلف سیکل استروس

دوره 53، 3,4، بهمن 1377
دکتر رسول شهروز؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب