1.

-

31و32، شماره 0، اسفند 1374
دکتر احمد جعفرنژاد

2.

تدوین مدل هماهنگی بین سازمانی برای سازمان های متولی ترانزیت در ایران

دوره 58، شماره 0، مهر 1381
دکتر احمد جعفرنژاد؛ حسن علی آقاجانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب