1.

اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد مرغان تخمگذار

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383
محمد شاه نظری؛ محمود شیوازاد؛ عبدالرضا کامیاب؛ علی نیکخواه

2.

اثر عمل آوری-سطح آنزیم و ا و افزودن آنتی بیوتیک به جیره گندم دار بر روی مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری -عملکرد و توسعه دستگاه گوارش جوجه های گوشتی نر

دوره 33، شماره 3، خرداد 1381
تام اسکات؛ عبدالرضا کامیاب؛ علی نیکخواه؛ محمد مرادی

3.

ارزیابی بیولوژیکی دی کلسیم فسفات تولید شده از یک روش جدید برای جوجه های گوشتی

دوره 33، شماره 3، خرداد 1381
احمد قدرت نما؛ حسن مطلبی؛ عبدالرضا کامیاب؛ فریبرز رشیدی

4.

بررسی اثرات زمان محدودیت خوراک و عملکرد جوجه های گوشتی

دوره 33، شماره 3، خرداد 1381
فرید شریعتمداری؛ سید عبداله حسینی؛ عبدالرضا کامیاب

5.

بررسی اثر تغذیه یک روز در میان بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

دوره 34، شماره 3، خرداد 1382
عبدالرضا کامیاب؛ محمد هوشمند

6.

عملکرد جوجه های گوشتی طی و پس از اعمال محدودیت غذایی در سنین اولیه

دوره 34، شماره 1، فروردین 1382
عبدالرضا کامیاب؛ کاظم یوسفی کلاریکلایی؛ منصور رضائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب