تعداد مقالات: 47142

46376

همبستگی بین میزان و نسبت عنصرهای کانی میوه با رنگ‌گیری پوست میوۀ سیب رقم ʼرد دلیشزʻ

دوره 48، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 565-574
مهشید دریانی زاده؛ محمود قاسم نژاد؛ عاطفه صبوری

46377

همبستگی خصوصیات کیفی اسپرم مولدان نر در روند تکثیر ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 60، شماره 4، زمستان 1387
رضا لرستانی؛ محمدرضا احمدی؛ محمدرضا کلباسی

46378

همبستگی شاخص های تنش مبتنی بر دمای پوشش گیاهی با وضعیت آب خاک در درخت بادام تحت تنش همزمان خشکی و شوری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 69-84
اژدر عنابی میلانی؛ محمد زرین بال

46379

همبستگی قرینه ها در فهم معنی از منظر تمّام حسّان نظریه ای جدید یا بازتاب سخن پیشینیان

دوره 5، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 239-262
شهریار نیازی؛ نعیم رحمانی

46380

همبستگی متقابل شاخص‎های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل چندفراکتالی همبستگی‎های بدون روند شده (MF-DXA)

دوره 14، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 55-68
رضا تهرانی؛ علی نمکی؛ لیلا هدایتی‎فر

46381

همبستگی های فنوتیپی و ژنوتیپی درصد پروتئین دانه با چند صفت دیگر در گندم پائیزه (Triticum aestivum L.)

3و4، شماره 0، بهار 1370
عبدالحمید رضائی؛ بهجت اله منزوی کرباسی راوری

46382

همبستگی هنرها در زیر گنبد مینا

دوره 1، شماره 0، بهار 1374
فرهاد فخرالدینی

46383

هم پوشانی نقد و امر زیباشناختی در هنر

دوره 20، شماره 1، بهار 1394، صفحه 5-12
مجید اکبری

46384

هم پوشی و هم نویسی در ایران

دوره 18، شماره 18، زمستان 1380
رحمت الله صدیق سروستانی

46385

هم جمعی فصلی و الگوی تصحیح خطای فصلی:کاربردی برای تحلیل رفتار فصلی بازار تخم مرغ استان‌های شمالغرب کشور

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-11
محمد قهرمان زاده؛ اسماعیل پیش بهار؛ ‏مینا صالح نیا

46386

همخوانی گروه‌بندی رقم‌ها و رگه‌های پیشرفتة سویا با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره و شاخص‌های تحمل به تنش خشکی در دو منطقة رشت و گنبدکاووس

دوره 47، شماره 1، بهار 1395، صفحه 141-153
احمدرضا دادرس؛ حبیب الله سمیع زاده؛ حسین صبوری

46387

هم‌دماهای جذب سطحی و رهاسازی بور روی کلسایت: اثر قدرت یونی و pH محلول

دوره 45، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 345-351
عزیز مجیدی؛ رسول راهنمایی؛ محمد جعفر ملکوتی

46388

همراستا سازی مدل تعالی کیفیت اروپایی و مدیریت استراتژیک برای رسیدن به بهبود عملکرد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388
مجتبی اکبریان؛ امیر عباس نجفی

46389

همراه با استاد در جستجوی نخستین جرقه های حرکت جوهری

دوره 36، شماره 4، زمستان 1382
احمد بهشتی

46390

همراهی همردیف‌های ژن BoLA-DRB3 با افزایش یاخته‌های تک‌هسته‌ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس

دوره 47، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 369-378
هادی آتشی؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسن مهربانی یگانه؛ سید رضا میرایی آشتیانی؛ قدرت الله رحیمی میانجی

46391

همرفت پخش دوگانه و وارونگی دما در آب های خلیج فارس و دریای عمان

دوره 29، شماره 1، بهار 1382
عباسعلى على اکبری بیدختی؛ زهرا صباغ کاشانی

46392

همزیستی مسالمت‌آمیز با نوسانات آ‌ب دریای خزر به منظور توسعه پایدار سواحل ایران (مطالعه موردی : ساحل جنوبشرقی)

دوره 38، شماره 3، بهار 1386
عبدالعظیم قانقرمه؛ جواد ملک

46393

هم ز نساخی برآمد هم ز دین، دربارة نگاه مولوی و کالوینو به یک روایت دروغین

دوره 14، شماره 52، تابستان 1388
اسفندیار اسفندی؛ شهروز خنجری

46394

همزه در زبان فارسی

دوره 164، شماره 0، زمستان 1381
دکتر عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

46395

همسان‌سازی، تعیین توالی و بیان بخش C ترمینال پروتئین شوک حرارتی 70 ‌(HSP70 )مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس

دوره 66، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 289-298
غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ حسن تاجبخش؛ نادر مصوری؛ سید امیر حسین جلالی

46396

همسانی موضوعی میان داستان اکبرت زرد مو، اثر تیک، با افسانه ماهان مصری از هفت پیکر نظامی

دوره 13، شماره 48، زمستان 1387
سیدمحمود حدادی

46397

همسانه‌سازی ژن زیرواحد بتا هورمون گونادوتروپین جفت انسانی در پی انتقال ژن به اسپرم خروس

دوره 20، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 203-212
مهدی نورانی؛ شعبان رحیمی؛ عبدالحسین شاهوردی؛ محسن شرفی

46398

همسانه سازی، شناسایی و بررسی خصوصیات بیوشیمیایی و روند تکامل ژنتیکی یک ژن تیوردوکسین h از گیاه انگور بیدانه سفید

دوره 43، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 161-174
رضا حیدری چابلقی؛ رحیم حداد؛ قاسمعلی گروسی

46399

همسانه‌سازی عامل رونویسی WDREB2گندم در ناقل بیان pBI121 و انتقال به گوجه‌فرنگی به‌منظور ایجاد تحمل به تنش سرما

دوره 44، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 635-644
سیما سازگاری؛ علی نیازی

46400

همسر آزاری

دوره 1، شماره 3، بهار 1381
بشیر نازپرورContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.