46376.

معرفی کتاب:

46-45، شماره 0، زمستان 1367
unknown

46377.

معرفی کتاب(applying educational psychologe)

دوره 1، شماره 0، تابستان 1379
حسین کارشکی

46378.

معرفی کتاب: اقتصاد کلان به زبان ساده ریاضی

دوره 20، شماره 0، بهار 1372
غلامحسین خورشیدی

46379.

معرفی کتاب «الفوائد الضیائیة» تألیف عبدالرحمان جامی

دوره 6، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 1-26
حسین ارجمند؛ غلامعباس رضایی هفتادُر؛ مجتبی عمرانی پور

46380.

معرفی کتاب بحران در فرهنگ فرانسوی نوشته آنتوان دو بک

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 209-218
ابراهیم سلیمی کوچی

46381.

معرفی کتاب به زبان فارسی

دوره 19، شماره 19، تابستان 1381
عباس وریج کاظمی

46382.

معرفی کتاب (تغذیه و خوراک دهی طیور ارگانیک)

دوره 18، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 33-33
امین کاظمی

46383.

معرفی کتاب جامعه شناسی حقوق

دوره 15، شماره 1، پاییز 1352
دکترابوالفضل قاضی؛ هانری لوی برول

46384.

معرفی کتاب جامعه شناسی گیدنز

دوره 7، شماره 7، زمستان 1373
محمد توکل

46385.

معرفی کتاب : جنگ و تغییر در سیاست های جهان

دوره 73، شماره 0، پاییز 1385
رضیه موسوی فر

46386.

معرفی کتاب: حسابداری پیشرفته

دوره 23، شماره 0، زمستان 1372
محمد رضا نیک بخت

46387.

معرفی کتاب حقوق تجارت بین الملل

دوره 13، شماره 0، بهار 1352
دکتر مرتضی نصیری

46388.

معرفی کتاب :حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث

دوره 24، شماره 0، بهار 1373
دکتر جانعلی؛ محمود صالحی

46389.

معرفی کتاب: داعش؛ هویت، تاریخ، رسانه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 129-131
مهسا اسدیان

46390.

معرفی کتاب، راهنمای کاربردی آزمایش‌های تغذیه طیور

دوره 19، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 57-57
امین کاظمی

46391.

معرفی کتاب : رشد جنسیت

دوره 4، شماره 2، تابستان 1378
زینت اثباتی

46392.

معرفی کتاب: رقابت – وانمودی پویا از مدیریت بازار

دوره 21، شماره 0، تابستان 1372
دکتر الف . جی . فاریا؛ دکتر آر. ا . نلسون؛ دکتر دی . اس . روسوس

46393.

معرفی کتاب: روش 3 ، (شناخت شناخت)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1378
رئوف آهو قلندری

46394.

معرفی کتاب: روش های تحقیق در علوم رفتاری

دوره 4، شماره 2، تابستان 1378
رضا زمانی

46395.

معرفی کتاب : زبان تخصصی مدیریت (4)

دوره 26، شماره 0، پاییز 1373
دکتر داور ونوس؛ دکتر داود سلمانی

46396.

معرفی کتاب زراعت نوین

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 48-48
سیاوش کاووسی

46397.

معرفی کتاب، ژنتیک و کاربرد آن در علوم دامی

دوره 20، شماره 1، بهار 1399، صفحه 57-58
امین کاظمی

46398.

معرفی کتاب سفینهء قهرمانیه

54و55، شماره 3، پاییز 1383
دکتر منوچهر اکبرى؛ آقاى محمد شعبانى

46399.

معرفی کتاب: فرهنگ آموزش the cculture of Education

1-4، شماره 0، بهار 1377
دکتر فریده مشایخ

46400.

معرفی کتاب : فروشنده یک دقیقه ای

دوره 17، شماره 0، تابستان 1371
دکتر اسپنسر جانسون؛ لاری ویلسون؛ فریال موسوی؛ کامیار طریقیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.